Definities

Wanneer wij zeggen “we”, “wij”, “ons” of “onze” refereren wij naar maxCoax Multimedia Integrators B.V.
Wanneer wij zeggen “website” refereren wij naar onze website op https://maxcoax.nl en alle subdomeinen en sites geassocieerd met deze domeinen en andere websites die wij hebben, nu en in de toekomst.
Wanneer wij het hebben over “diensten” refereren wij naar onze website en inhoud.

Wanneer wij het hebben over “informatie” refereren wij naar alle verschillende vormen van data die u ons aanbiedt en welke wij verzamelen bij het gebruik van onze diensten.

maxCoax Multimedia Integrators B.V. respecteert de privacy van haar klanten. Door de informatie en diensten van maxCoax Multimedia Integrators B.V. te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid en de algemene voorwaarden.

In ons privacybeleid leest u hoe we met data en andere gegevens omgaan ter bescherming van uw privacy.

Onder de verzamelde data en gegevens verstaan we:

 • Naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en factuur- en rekeninggegevens;
 • IP-adres, cookies, locatie informatie, datum en tijd, browsertype en verrichte acties op de site;
 • Logfiles die informatie bevatten over toegang tot en gebruik van diensten die u bij ons afneemt;
 • E-mail en andere correspondentie die betrekking heeft tot het gebruik van onze diensten;

Onze website en diensten zijn niet gericht op minderjarigen onder 18 jaar en wij verzamelen niet bewust informatie van minderjarigen. Als je vermoedt dat wij onverhoopt persoonsgegevens hebben verzameld over minderjarigen, neem dan contact op via support@maxcoax.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

We gebruiken uw gegevens:

 • Voor het uitvoeren van geplaatste bestellingen en te informeren over het verloop hiervan;
 • Voor support en notificaties;
 • Om te informeren over updates;
 • Voor financiële en administratieve doeleinden;
 • Voor het verstrekken van aanbiedingen, acties en nieuwe producten of diensten gerelateerd aan afgenomen product (afmelden is altijd mogelijk);
 • Voor het laten werken en verbeteren van onze producten en dienstverlening;
 • Om technische analyse te kunnen uitvoeren bij problemen;
 • Voor informatieoverdracht in het geval van een verkoop, fusie, consolidatie of overname van het bedrijf;
 • Bij dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of juridische procedures of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims;

Delen van gegevens

 • Wij verkopen uw gegevens niet;
 • Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden indien deze betrokken zijn bij werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van uw bestelling, het leveren van support op een van de afgenomen diensten;
 • Wij kunnen uw gegevens delen met partners die helpen bij het in de markt zetten van maxCoax Multimedia Integrators BV;
 • Gegevens kunnen worden gedeeld indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, verplicht worden of expliciet van u hiervoor opdracht hebben gekregen;
 • Het is derden niet toegestaan om de gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de werkzaamheden;
 • Wij delen uw gegevens indien vereist in het geval van reorganisatie, fusie of verkoop van het bedrijf;
 • Wij delen uw gegevens om onze algemene voorwaarden af te dwingen.

Een actuele lijst van derde partijen die voor ons mogelijk persoonsgegevens verwerken en het bijhorende verwerkingsdoeleinde vindt u op ons overzicht van subverwerkers.

Beveiliging van uw gegevens

Uw gegevens worden door ons en derden beveiligd tegen verlies, diefstal en misbruik door middel van administratieve, technische en fysieke maatregelen. Ook worden ze beschermd tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en/of vernietiging. Gegevens die ingevoerd worden via een online formulier op onze website worden altijd via een beveiligde verbinding verstuurd.

Anoniem

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die wij krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Wij gebruiken diverse tools om het gebruik van onze diensten en processen te analyseren. Hierin zijn gebruikers anoniem en niet traceerbaar.

Opslag van data en gegevens

We zijn een Nederlandse onderneming die gebruik maakt van Nederlandse servers voor dataopslag en valt daarmee onder Nederlandse wet- en regelgeving.
Klantgegevens en logfiles worden door ons en derden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de dienstverlening of dat wettelijk verplicht is gesteld. Klanten hebben via ‘Mijn account’ toegang tot een deel van de opgeslagen gegevens en kunnen hier zelf wijzigingen in aanbrengen of een verzoek hiertoe sturen aan support@maxcoax.nl. Een verzoek voor wijziging zullen wij binnen 30 dagen verwerken. Wij behouden het recht om onredelijke verzoeken of verzoeken die niet verplicht zijn door te voeren te weigeren.

Vragen?

Indien u nog vragen of klachten heeft over het privacybeleid van maxCoax Multimedia Integrators B.V. dan kunt u contact met ons opnemen via support@maxcoax.nl of telefonisch via +31 (0)85 782 7510. In geval er een wijziging van ons privacybeleid nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Informatie over uw rechten, indienen van klachten of intrekken van toestemming voor verwerking van gegevens is te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens